Business Analyze

Høsten 2017 lanserte Nores sitt nye verktøy som visualiserer innkjøpsdata på en ny og spennende måte med detaljerte fakta og rapporter.

Hvor mye har jeg bestilt, når og fra hvem?

Hva har jeg opptjent i bonus?

Hvordan kan innkjøpene gjøres smartere?

Innkjøpsoversikt

• Ditt totale innkjøp

• Innkjøp per kategori og per leverandør

• Endring og sammenligning av perioder

• Andel kjøp via Buy at Nores av ditt totale  innkjøp og per kategori

Bonusoversikt

• Total bonus og per kategori

• Bonusgrunnlag per leverandør

• Endring i bonus fra andre perioder

• Ordrerabattskala og utbetalt ordrerabatt